Loading...
Kadromuz 2018-05-31T16:23:25+00:00

Nefroloji Uzmanı

Dr. Hülya Ergin Karadayı

Mesul Müdür

Dr. Gül Özensel Duman

Diyaliz Hekimi

Dr. Ergican Kerim Esin

Başhemşire

Hatice Yılmaz